M2007
Základom sedadla modelu M2007 je kombinácia základných vlastností dizajnu, ergonomiky, rozmerov, jednoduchosti montáže
a pevnosti určenej konkrétne pre VIP tribúny. Môže byť dodávané aj čiastočne čalúnené alebo s odnímateľnými poduškami.
Sedadlo pozostáva z gravitačného vyklápacieho sedadla a operadla, je vynikajúce na riešenie priestorových problémov,
keďže je určené na montovanie na schody spredu. Na požiadanie je k dispozícii aj variant s ukotvením do podlahy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Kovovú konštrukciu ponúkame v závislosti od klimatických
podmienok alebo estetických požiadaviek v rôznych
povrchových úpravách: s farebným náterom, galvanicky
pozinkované alebo galvanicky pozinkované s farebným
náterom. Sedadlo: hladká saténová povrchová úprava na
požiadanie s ochranou proti UV.
CERTIFIKÁCIA
Sedadlo s certifikátom 1. triedy ohňovzdornosti podľa
súčasných požiadaviek Ministerstva vnútra (Všeobecné riadenie
civilnej ochrany). Vo všetkých ostatných krajinách je
zabezpečená certifikácia podľa existujúcich zákonov. Certifikácia
sa týka používaných materiálov a vyrobeného typu.

POZNÁMKY
Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť vzhľad a/alebo rozmery alebo štruktúru
svojich produktov.

UPEVNENIE
Možnosti upevnenia v 2 resp. 4 bodoch , ktoré sú k dispozícii na tomto sedadle,
umožňujú dokonalú montáž na vystužené betónové schody alebo
na povrchy iného typu. Systém upevnenia 4 kovovými držiakmi , ktoré sú
privarené k nosnej zadnej časti konštrukcie zaručujú dokonalú stabilitu a
spoľahlivú odolnosť voči odmontovaniu.
VARIANTY
Ak nie sú k dispozícii terasové schody alebo v prípade neštandardných
rozmerov takýchto schodov, poskytuje OMSI alternatívne riešenia vo
forme kovových konštrukcií spĺňajúcich všetky požiadavky na upevnenie
sedadla. Naši technici pre vás zabezpečia prispôsobené riešenia. Uvádzame
niekoľko príkladov.

ČÍSLOVANIE
Čísla sú na štítkoch pripevnené pomocou 2 nitov. K dispozícii sú dva typy
štítkov (62x43):
337030000000 HLINÍKOVÝ ŠTÍTOK
337040000000 ŠTÍTOK Z PVC 
ODVÁDZANIE VODY
Keďže sedadlo je výklopné, zabezpečuje prirodzené odvádzanie vody bez
akéhokoľvek ďalšieho zariadenia

MONTÁŽ
Minimálne montážne rozmery zodpovedajú súčasným nariadeniam platným
v každej krajine.