M2016
Jediné sklopné sedadlo na svete s hĺbkou 10 cm

 M2016 je sklopné sedadlo , ktoré spĺňa odporúčania FIFA / UEFA a je schválené FIBA.

Skladá sa z konštrukcie z vystuženého polyamidu, moderného a čistého dizajnu, sedadlo a operadlo chrbta z polypropylénu. M2016 je ideálny pre klimatické oblasti s vysokou vlhkosťou alebo vysokou salinitou, rám je neobsahuje žiaden kov. Hlavnou charakteristikou sedadla je jeho rozmer( zúženie) , tak, že hĺbka sedadla v sklopenom stave je unikátna - 100 mm , čo rozširuje pochôdznu časť stupňa až na hĺbku 700 mm, ďalšou výhodou jej to, že  umožňuje aj montáž sedadla na úzke stupne , ktoré majú menej ako požadovaných 800 mm .

Na sklápanie sedadla sa využiva špeciálne zariadenie "dvojitého pruženia" (prvé uľahčuje návrat sedadla do polohy, zatiaľ čo druhé zároveň zmierňuje jeho pohyb v blízkosti kľudovej polohy tak, aby sa predišlo nepríjemnému hluku z nárazu sedačky do opierky) . Nie sú viditeľné a nie sú prístupné, pretože sú umiestnené v špeciálnom uzavretom púzdre.

Sklápanie sedadla je gravitáciou, takže je bez údržby. Je na ňom priestor na uloženie kódu QR a stane sa multimediálnou sedačkou pre používateľa, ktorý bude mať prístup k novinkám stretnutia , akýmkoľvek reklamám, rovnako tak sa dajú ľahko stiahnuť všetky dáta na svojom telefóne. Možnosť vloženia loga sponzora alebo loga klubu tak na čelnú ako aj na zadnú časť sedadla v sklopenom stave; číslovanie riadkov / sedadiel.

CELKOVÉ ROZMERY
šírka 450 mm, hĺbka so zatvoreným sedadlom 100 mm, hĺbka s otvoreným sedadlom 450 mm, výška operadla 370 mm, výška sedadla od 400 do 450 mm.

M2016 na čelo schodu - Inštalácia:
Inštalácia musí byť vykonaná certifikovanou spoločnosťou s certifikátom kvality podľa ISO EN 9001: 2008 Nosná konštrukcia je kotvená na čelo stupňa v 4 bodoch pomocou rozperných skrutiek M8 x 90mm (zložené z telesa kotvy, podložky Ø24 mm a M8 matice), ktoré zabezpečujú extrémnu ochranu proti vandalizmu.

M2016 na hornú hranu schodu - Inštalácia:
Inštaláciu musí vykonávať certifikovaná spoločnosť s certifikátom kvality ISO EN 9001: 2008; Nosná konštrukcia je upevnená na hornom okraji schodu v dvoch bodoch na stupňovom dezéne a v dvoch bodoch na čele stupňa pomocou rozperných skrutiek M8 x 90 mm (zložených z telesa kotvy, podložky Ø24 mm a matice M8) ktoré zaisťujú extrémnu protihavarijnú . Obzvlášť efektívne riešenie tam, kde existujú nerovnaké stupne s výčnelkami a nepravidelnosťou.

M2016 na nosník - Inštalácia:
Inštaláciu musí vykonávať certifikovaná firma s certifikátom kvality ISO EN 9001: 2008 ; nosná konštrukcia je na samostatnom podstavci alebo na nosníku 2/3/4/5; je viac než pevne pripevnená na nosnú opierku z polyamidu. Sedadlo je ukotvené v 4 bodoch pomocou rozperných skrutiek M8 x 75 mm (pozostávajúce z telesa kotvy, podložky Ø24 mm a matice M8), ktoré zabezpečujú extrémnu ochranu proti vandalizmu. Oceľové časti majú kataforéznu povrchovú úpravu (podľa normy ISO 9227) alebo žiarové zinkovanie (podľa EN 1461).

M2016 samostatné sedadlo- Inštalácia:
Inštalácia musí byť vykonaná spoločnosťou, ktorá má certifikát podľa ISO EN 9001: 2008, na certifikáte kvality; Každé sedadlo má vlastnú podpornú konštrukciu ukotvenú v schode pomocou 4 rozperných skrutiek M8 x 75 mm (pozostávajúce z telesa kotvy, podložky Ø24 mm a matice M8), ktoré zaisťujú extrémne ochranu proti vandalizmu.