S18

S 18

 

Certifikát

Testované na splnenie požiadaviek EN 1729

 

6801001.....           Detská propylénová stolička S18

 

Žltá R1021                             Červená R3002                                      Zelená R6001                        Modrá R5017

Dodávané farby

Každá krabica obsahuje obidva typy koncoviek                          Pre iné farby je potrebná objednávka                                 minimálne 1 000 ks na farbu

 


Koncovky detských stoličiek S18 s rozdielnou

 výškou

 


 


6975401F0009

Nízka koncovka PS18 M/M 20 pre detskú stoličku S18, čierna

 

6975208F0009

Proti-sklzová PE koncovka pre detskú stoličku S18, čierna

 

EN 1729 veľkosť 1

 

6975301F0009

Vysoká koncovka PS18 M/M 65 pre detskú stoličku S18, čierna

 

6975208F0009

Proti-sklzová PE koncovka pre detskú stoličku S18, čierna

 

EN 1729 veľkosť 2